Subject: https://atlantis.deventit.nl/Atlantispubliek/data/set/Archieven

Documenten in set: 741

Size: 4.43 MB

Wij tonen maximaal 500 regels. Download het hele document hierboven voor alle informatie.

Subject Predicate Object
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25675577 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://schema.org/ArchiveComponent
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25675577 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#RecordSet
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25675577 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#hasRecordSetType https://www.ica.org/standards/RiC/vocabularies/RecordSetTypes#Fonds
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25675577 https://schema.org/identifier AG.048
_:autos1 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#Identifier
_:autos1 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#textualValue AG.048
_:autos2 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#IdentifierType
_:autos2 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#name Code
_:autos1 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#hasIdentifierType _:autos2
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25675577 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#hasOrHadIdentifier _:autos1
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25675577 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label St. Vincentiusvereniging Gemert, Archief van de -
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25675577 https://schema.org/name St. Vincentiusvereniging Gemert, Archief van de -
_:autos3 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#Title
_:autos3 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#textualValue St. Vincentiusvereniging Gemert, Archief van de -
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25675577 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#hasOrHadTitle _:autos3
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25675577 https://schema.org/creator St.Vincentiusvereniging te Gemert
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25675577 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#hasAccumulator https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25674933
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25675577 https://schema.org/license https://creativecommons.org/licenses/zero/1.0/
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25677973 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#RecordResource
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25677973 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label 15 Sociale zorg en welzijn
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25677973 https://schema.org/name 15 Sociale zorg en welzijn
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25675577 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#hasOrHadSubject https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25677973
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25675577 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#seeAlso https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25675577
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25677973 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25677973 http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel 15 Sociale zorg en welzijn
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25677973 http://www.w3.org/2004/02/skos/core#broader https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25677913
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25677913 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25677913 http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel Archievenoverzicht
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25675585 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://schema.org/ArchiveComponent
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25675585 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#RecordSet
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25675585 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#hasRecordSetType https://www.ica.org/standards/RiC/vocabularies/RecordSetTypes#Fonds
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25675585 https://schema.org/identifier AG.032b
_:autos4 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#Identifier
_:autos4 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#textualValue AG.032b
_:autos5 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#IdentifierType
_:autos5 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#name Code
_:autos4 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#hasIdentifierType _:autos5
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25675585 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#hasOrHadIdentifier _:autos4
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25675585 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label Rectorale hulpkerk te Handel, Archief van de -
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25675585 https://schema.org/name Rectorale hulpkerk te Handel, Archief van de -
_:autos6 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#Title
_:autos6 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#textualValue Rectorale hulpkerk te Handel, Archief van de -
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25675585 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#hasOrHadTitle _:autos6
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25675585 https://schema.org/creator Rectorale hulpkerk te Handel
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25675585 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#hasAccumulator https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25675101
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25675585 https://schema.org/dateCreated 1927-01-01/1946-12-31
_:autos7 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#DateRange
_:autos8 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#SingleDate
_:autos8 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#hasNormalizedDateValue 1927-01-01
_:autos7 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#hasBeginningDate _:autos8
_:autos9 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#SingleDate
_:autos9 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#hasNormalizedDateValue 1946-12-31
_:autos7 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#hasEndDate _:autos9
_:autos7 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#expressedDate 1927 - 1946
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25675585 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#isAssociatedWithDate _:autos7
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25675585 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#descriptiveNote Zie voor de rechtsvoorganger archiefnummer AG.032, en voor de rechtsopvolger archiefnummer AG.034
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25675585 https://schema.org/license https://creativecommons.org/licenses/zero/1.0/
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25677941 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#RecordResource
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25677941 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label 5 Godsdienst en levensbeschouwing
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25677941 https://schema.org/name 5 Godsdienst en levensbeschouwing
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25675585 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#hasOrHadSubject https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25677941
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25675585 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#seeAlso https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25675585
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679611 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#RecordResource
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679611 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#isOrWasIncludedIn https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25675585
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679611 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label 1 Organisatie
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679611 https://schema.org/name 1 Organisatie
_:autos10 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#Title
_:autos10 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#textualValue 1 Organisatie
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679611 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#hasOrHadTitle _:autos10
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679707 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#RecordResource
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679707 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#isOrWasIncludedIn https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679611
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679707 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label 1.1 Instelling en relaties
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679707 https://schema.org/name 1.1 Instelling en relaties
_:autos11 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#Title
_:autos11 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#textualValue 1.1 Instelling en relaties
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679707 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#hasOrHadTitle _:autos11
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679707 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25696218
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679707 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25760875
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679611 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679707
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679711 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#RecordResource
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679711 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#isOrWasIncludedIn https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679611
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679711 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label 1.2 Geschiedenis, jubilea
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679711 https://schema.org/name 1.2 Geschiedenis, jubilea
_:autos12 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#Title
_:autos12 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#textualValue 1.2 Geschiedenis, jubilea
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679711 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#hasOrHadTitle _:autos12
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679711 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25690530
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679711 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25692388
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679711 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25695392
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679711 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25696778
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679711 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25714112
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679711 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25744752
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679711 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25753274
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679611 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679711
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679715 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#RecordResource
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679715 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#isOrWasIncludedIn https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679611
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679715 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label 1.3 Kerkbestuur
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679715 https://schema.org/name 1.3 Kerkbestuur
_:autos13 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#Title
_:autos13 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#textualValue 1.3 Kerkbestuur
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679715 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#hasOrHadTitle _:autos13
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679715 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25683146
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679715 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25770720
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679611 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679715
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25675585 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679611
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679615 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#RecordResource
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679615 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#isOrWasIncludedIn https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25675585
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679615 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label 2 Functionarissen en personeel
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679615 https://schema.org/name 2 Functionarissen en personeel
_:autos14 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#Title
_:autos14 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#textualValue 2 Functionarissen en personeel
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679615 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#hasOrHadTitle _:autos14
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679719 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#RecordResource
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679719 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#isOrWasIncludedIn https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679615
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679719 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label 2.1 Functionarissen
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679719 https://schema.org/name 2.1 Functionarissen
_:autos15 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#Title
_:autos15 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#textualValue 2.1 Functionarissen
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679719 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#hasOrHadTitle _:autos15
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679719 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25733723
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679615 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679719
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679723 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#RecordResource
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679723 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#isOrWasIncludedIn https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679615
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679723 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label 2.2 Functievervulling
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679723 https://schema.org/name 2.2 Functievervulling
_:autos16 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#Title
_:autos16 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#textualValue 2.2 Functievervulling
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679723 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#hasOrHadTitle _:autos16
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679723 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25694658
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679723 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25704621
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679723 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25706245
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679723 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25725066
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679723 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25728097
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679723 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25760068
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679615 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679723
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679727 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#RecordResource
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679727 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#isOrWasIncludedIn https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679615
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679727 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label 2.3 Personeel
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679727 https://schema.org/name 2.3 Personeel
_:autos17 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#Title
_:autos17 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#textualValue 2.3 Personeel
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679727 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#hasOrHadTitle _:autos17
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679727 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25757323
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679615 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679727
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25675585 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679615
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679619 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#RecordResource
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679619 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#isOrWasIncludedIn https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25675585
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679619 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label 3 Parochile administratie
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679619 https://schema.org/name 3 Parochile administratie
_:autos18 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#Title
_:autos18 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#textualValue 3 Parochile administratie
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679619 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#hasOrHadTitle _:autos18
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679731 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#RecordResource
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679731 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#isOrWasIncludedIn https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679619
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679731 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label 3.1 Doop
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679731 https://schema.org/name 3.1 Doop
_:autos19 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#Title
_:autos19 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#textualValue 3.1 Doop
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679731 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#hasOrHadTitle _:autos19
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679731 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25695860
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679731 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25711697
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679619 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679731
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679735 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#RecordResource
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679735 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#isOrWasIncludedIn https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679619
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679735 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label 3.2 Communie
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679735 https://schema.org/name 3.2 Communie
_:autos20 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#Title
_:autos20 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#textualValue 3.2 Communie
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679735 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#hasOrHadTitle _:autos20
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679619 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679735
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679739 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#RecordResource
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679739 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#isOrWasIncludedIn https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679619
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679739 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label 3.3 Huwelijken
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679739 https://schema.org/name 3.3 Huwelijken
_:autos21 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#Title
_:autos21 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#textualValue 3.3 Huwelijken
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679739 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#hasOrHadTitle _:autos21
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679619 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679739
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679743 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#RecordResource
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679743 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#isOrWasIncludedIn https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679619
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679743 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label 3.4 Overlijden
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679743 https://schema.org/name 3.4 Overlijden
_:autos22 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#Title
_:autos22 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#textualValue 3.4 Overlijden
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679743 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#hasOrHadTitle _:autos22
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679619 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679743
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25675585 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679619
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679623 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#RecordResource
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679623 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#isOrWasIncludedIn https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25675585
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679623 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label 4 Kerkelijke diensten en parochielwerk
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679623 https://schema.org/name 4 Kerkelijke diensten en parochielwerk
_:autos23 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#Title
_:autos23 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#textualValue 4 Kerkelijke diensten en parochielwerk
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679623 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#hasOrHadTitle _:autos23
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679747 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#RecordResource
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679747 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#isOrWasIncludedIn https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679623
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679747 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label 4.1 Voorschriften en richtlijnen
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679747 https://schema.org/name 4.1 Voorschriften en richtlijnen
_:autos24 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#Title
_:autos24 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#textualValue 4.1 Voorschriften en richtlijnen
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679747 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#hasOrHadTitle _:autos24
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679747 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25687809
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679747 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25726271
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679747 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25758027
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679747 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25771050
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679623 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679747
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679751 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#RecordResource
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679751 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#isOrWasIncludedIn https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679623
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679751 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label 4.2 Faculteiten ingevolge kerkelijk recht
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679751 https://schema.org/name 4.2 Faculteiten ingevolge kerkelijk recht
_:autos25 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#Title
_:autos25 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#textualValue 4.2 Faculteiten ingevolge kerkelijk recht
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679751 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#hasOrHadTitle _:autos25
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679755 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#RecordResource
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679755 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#isOrWasIncludedIn https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679751
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679755 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label 4.2.1 Algemeen
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679755 https://schema.org/name 4.2.1 Algemeen
_:autos26 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#Title
_:autos26 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#textualValue 4.2.1 Algemeen
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679755 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#hasOrHadTitle _:autos26
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679755 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25685556
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679755 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25756673
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679751 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679755
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679759 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#RecordResource
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679759 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#isOrWasIncludedIn https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679751
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679759 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label 4.2.2 Heilige missen en andere plechtigheden
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679759 https://schema.org/name 4.2.2 Heilige missen en andere plechtigheden
_:autos27 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#Title
_:autos27 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#textualValue 4.2.2 Heilige missen en andere plechtigheden
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679759 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#hasOrHadTitle _:autos27
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679759 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25683484
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679759 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25733546
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679759 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25741838
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679751 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679759
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679763 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#RecordResource
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679763 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#isOrWasIncludedIn https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679751
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679763 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label 4.2.3 Houden van processies
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679763 https://schema.org/name 4.2.3 Houden van processies
_:autos28 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#Title
_:autos28 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#textualValue 4.2.3 Houden van processies
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679763 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#hasOrHadTitle _:autos28
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679763 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25737427
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679751 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679763
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679623 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679751
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679767 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#RecordResource
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679767 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#isOrWasIncludedIn https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679623
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679767 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label 4.3 Devotie
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679767 https://schema.org/name 4.3 Devotie
_:autos29 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#Title
_:autos29 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#textualValue 4.3 Devotie
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679767 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#hasOrHadTitle _:autos29
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679771 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#RecordResource
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679771 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#isOrWasIncludedIn https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679767
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679771 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label 4.3.1 Algemeen
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679771 https://schema.org/name 4.3.1 Algemeen
_:autos30 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#Title
_:autos30 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#textualValue 4.3.1 Algemeen
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679771 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#hasOrHadTitle _:autos30
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679771 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25696549
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679771 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25749933
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679767 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679771
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679775 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#RecordResource
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679775 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#isOrWasIncludedIn https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679767
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679775 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label 4.3.2 Bedevaarten
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679775 https://schema.org/name 4.3.2 Bedevaarten
_:autos31 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#Title
_:autos31 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#textualValue 4.3.2 Bedevaarten
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679775 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#hasOrHadTitle _:autos31
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679775 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25701295
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679775 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25709263
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679775 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25714903
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679775 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25730755
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679775 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25737243
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679775 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25768053
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679775 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25769766
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679767 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679775
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679623 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679767
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679783 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#RecordResource
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679783 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#isOrWasIncludedIn https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679623
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679783 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label 4.4 Mariaverering
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679783 https://schema.org/name 4.4 Mariaverering
_:autos32 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#Title
_:autos32 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#textualValue 4.4 Mariaverering
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679783 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#hasOrHadTitle _:autos32
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679787 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#RecordResource
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679787 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#isOrWasIncludedIn https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679783
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679787 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label 4.4.1 Algemeen
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679787 https://schema.org/name 4.4.1 Algemeen
_:autos33 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#Title
_:autos33 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#textualValue 4.4.1 Algemeen
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679787 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#hasOrHadTitle _:autos33
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679787 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25762031
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679783 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679787
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679791 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#RecordResource
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679791 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#isOrWasIncludedIn https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679783
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679791 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label 4.4.2 Genezing
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679791 https://schema.org/name 4.4.2 Genezing
_:autos34 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#Title
_:autos34 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#textualValue 4.4.2 Genezing
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679791 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#hasOrHadTitle _:autos34
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679791 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25692285
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679791 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25725613
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679791 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25750099
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679783 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679791
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679795 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#RecordResource
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679795 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#isOrWasIncludedIn https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679783
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679795 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label 4.4.3 Stimulering
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679795 https://schema.org/name 4.4.3 Stimulering
_:autos35 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#Title
_:autos35 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#textualValue 4.4.3 Stimulering
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679795 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#hasOrHadTitle _:autos35
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679795 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25685680
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679795 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25701256
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679795 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25712010
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679795 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25728472
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679795 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25741467
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679795 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25746307
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679795 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25753565
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679783 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679795
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679623 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679783
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679799 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#RecordResource
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679799 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#isOrWasIncludedIn https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679623
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679799 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label 4.5 Parochieel werk
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679799 https://schema.org/name 4.5 Parochieel werk
_:autos36 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#Title
_:autos36 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#textualValue 4.5 Parochieel werk
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679799 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#hasOrHadTitle _:autos36
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679803 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#RecordResource
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679803 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#isOrWasIncludedIn https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679799
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679803 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label 4.5.1 Algemene zorg
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679803 https://schema.org/name 4.5.1 Algemene zorg
_:autos37 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#Title
_:autos37 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#textualValue 4.5.1 Algemene zorg
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679803 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#hasOrHadTitle _:autos37
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679803 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25699260
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679803 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25723046
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679803 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25735120
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679799 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679803
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678007 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#RecordResource
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678007 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#isOrWasIncludedIn https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679799
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678007 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label 4.5.2 Zorg voor voorzieningen in gemeenschap Handel
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678007 https://schema.org/name 4.5.2 Zorg voor voorzieningen in gemeenschap Handel
_:autos38 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#Title
_:autos38 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#textualValue 4.5.2 Zorg voor voorzieningen in gemeenschap Handel
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678007 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#hasOrHadTitle _:autos38
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678007 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25739709
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678007 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25741432
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678007 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25742598
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679799 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678007
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679623 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679799
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25675585 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679623
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679687 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#RecordResource
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679687 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#isOrWasIncludedIn https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25675585
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679687 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label 5 Eigendommen
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679687 https://schema.org/name 5 Eigendommen
_:autos39 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#Title
_:autos39 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#textualValue 5 Eigendommen
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679687 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#hasOrHadTitle _:autos39
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678031 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#RecordResource
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678031 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#isOrWasIncludedIn https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679687
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678031 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label 5.1 Algemeen
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678031 https://schema.org/name 5.1 Algemeen
_:autos40 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#Title
_:autos40 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#textualValue 5.1 Algemeen
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678031 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#hasOrHadTitle _:autos40
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678035 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#RecordResource
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678035 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#isOrWasIncludedIn https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678031
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678035 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label 5.1.1 Inventarissen
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678035 https://schema.org/name 5.1.1 Inventarissen
_:autos41 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#Title
_:autos41 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#textualValue 5.1.1 Inventarissen
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678035 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#hasOrHadTitle _:autos41
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678035 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25726664
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678035 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25727254
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678035 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25734454
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678031 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678035
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678039 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#RecordResource
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678039 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#isOrWasIncludedIn https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678031
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678039 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label 5.1.2 Verzekeringen en belastingen
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678039 https://schema.org/name 5.1.2 Verzekeringen en belastingen
_:autos42 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#Title
_:autos42 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#textualValue 5.1.2 Verzekeringen en belastingen
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678039 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#hasOrHadTitle _:autos42
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678039 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25700558
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678039 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25714786
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678039 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25764499
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678039 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25771607
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678031 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678039
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678023 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#RecordResource
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678023 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#isOrWasIncludedIn https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678031
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678023 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label 5.1.3 Eigendomsbewijzen
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678023 https://schema.org/name 5.1.3 Eigendomsbewijzen
_:autos43 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#Title
_:autos43 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#textualValue 5.1.3 Eigendomsbewijzen
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678023 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#hasOrHadTitle _:autos43
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678031 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678023
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678043 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#RecordResource
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678043 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#isOrWasIncludedIn https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678031
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678043 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label 5.1.4 Belangrijke gebeurtenissen ten aanzien van eigendommen
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678043 https://schema.org/name 5.1.4 Belangrijke gebeurtenissen ten aanzien van eigendommen
_:autos44 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#Title
_:autos44 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#textualValue 5.1.4 Belangrijke gebeurtenissen ten aanzien van eigendommen
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678043 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#hasOrHadTitle _:autos44
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678031 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678043
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679687 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678031
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678011 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#RecordResource
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678011 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#isOrWasIncludedIn https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679687
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678011 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label 5.2 Onroerende goederen
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678011 https://schema.org/name 5.2 Onroerende goederen
_:autos45 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#Title
_:autos45 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#textualValue 5.2 Onroerende goederen
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678011 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#hasOrHadTitle _:autos45
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678047 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#RecordResource
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678047 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#isOrWasIncludedIn https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678011
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678047 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label 5.2.1 Algemeen
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678047 https://schema.org/name 5.2.1 Algemeen
_:autos46 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#Title
_:autos46 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#textualValue 5.2.1 Algemeen
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678047 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#hasOrHadTitle _:autos46
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678047 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25704557
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678047 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25737778
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678047 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25755933
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678011 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678047
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678051 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#RecordResource
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678051 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#isOrWasIncludedIn https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678011
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678051 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label 5.2.2 Kerk
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678051 https://schema.org/name 5.2.2 Kerk
_:autos47 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#Title
_:autos47 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#textualValue 5.2.2 Kerk
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678051 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#hasOrHadTitle _:autos47
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678051 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25755779
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678051 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25757895
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678011 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678051
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678055 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#RecordResource
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678055 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#isOrWasIncludedIn https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678011
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678055 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label 5.2.3 Rectoraat en pastorie
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678055 https://schema.org/name 5.2.3 Rectoraat en pastorie
_:autos48 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#Title
_:autos48 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#textualValue 5.2.3 Rectoraat en pastorie
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678055 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#hasOrHadTitle _:autos48
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678055 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25764046
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678011 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678055
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678059 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#RecordResource
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678059 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#isOrWasIncludedIn https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678011
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678059 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label 5.2.4 Begraafplaats
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678059 https://schema.org/name 5.2.4 Begraafplaats
_:autos49 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#Title
_:autos49 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#textualValue 5.2.4 Begraafplaats
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678059 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#hasOrHadTitle _:autos49
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678059 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25766918
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678011 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678059
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678063 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#RecordResource
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678063 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#isOrWasIncludedIn https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678011
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678063 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label 5.2.5 Processiepark en keskes
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678063 https://schema.org/name 5.2.5 Processiepark en keskes
_:autos50 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#Title
_:autos50 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#textualValue 5.2.5 Processiepark en keskes
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678063 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#hasOrHadTitle _:autos50
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678063 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25686489
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678063 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25712884
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678011 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678063
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678067 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#RecordResource
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678067 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#isOrWasIncludedIn https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678011
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678067 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label 5.2.6 Schoolgebouw
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678067 https://schema.org/name 5.2.6 Schoolgebouw
_:autos51 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#Title
_:autos51 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#textualValue 5.2.6 Schoolgebouw
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678067 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#hasOrHadTitle _:autos51
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678011 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678067
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679107 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#RecordResource
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679107 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#isOrWasIncludedIn https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678011
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679107 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label 5.2.7 Boerderijen
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679107 https://schema.org/name 5.2.7 Boerderijen
_:autos52 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#Title
_:autos52 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#textualValue 5.2.7 Boerderijen
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679107 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#hasOrHadTitle _:autos52
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679107 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25734178
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679107 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25751589
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679107 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25753964
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678011 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679107
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679111 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#RecordResource
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679111 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#isOrWasIncludedIn https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25678011
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679111 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label 5.2.8 Los land en huizen
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679111 https://schema.org/name 5.2.8 Los land en huizen
_:autos53 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#Title
_:autos53 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#textualValue 5.2.8 Los land en huizen
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679111 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#hasOrHadTitle _:autos53
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679119 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#RecordResource
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679119 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#isOrWasIncludedIn https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679111
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679119 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label 5.2.8.1 Algemeen
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679119 https://schema.org/name 5.2.8.1 Algemeen
_:autos54 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#Title
_:autos54 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#textualValue 5.2.8.1 Algemeen
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679119 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#hasOrHadTitle _:autos54
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679119 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25695270
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679119 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25718110
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679119 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25751516
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679119 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25765642
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679119 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25775028
https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679111 https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#includesOrIncluded https://atlantis.deventit.nl/AtlantisPubliek/data/25679119